UD-CK
Chiều ngày 19/11 Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học đã tiến hành đánh giá và xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên ngành Luật Kinh tế và Giáo dục Tiểu học.

Tham gia buổi xét duyệt có ThS. Nguyễn Trúc Phương, Phó trưởng Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học cùng các giảng viên trong Khoa đồng thời cũng là giảng viên hướng dẫn cho các nhóm nghiên cứu. Có mặt trong buổi xét duyệt còn có hơn 20 bạn sinh viên đến từ nhóm nghiên cứu.

 

Hội đồng đánh giá là lãnh đạo và một số giảng viên Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học


Tham gia xét duyệt có 7 nhóm với rất nhiều đề tài về liên quan đến chuyên ngành được các bạn lựa chọn như: Giải pháp nâng cao hoạt động tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư trên địa bàn TP. Kon Tum; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả học Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Phân hiệu; Quan niệm Mac-xít về nhân cách và một số giải pháp phát triển nhân cách cho sinh viên Phân hiệu; Tổ chức dạy học môn Toán  Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trên địa bàn TP. Kon Tum…

 

 Tham gia xét duyệt có 7 đề tài do sinh viên các ngành Luật Kinh tế và Giáo dục Tiểu học thực hiện


Trong các bài báo cáo thuyết minh các bạn nêu rõ tầm quan trọng của đề tài trong bối cảnh hiện tại, nhất là những đề tài liên quan đến Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, những công trình khoa học công bố liên quan với chủ đề nhóm lựa chọn để tìm ra những khía cạnh, vấn đề mới cần nghiên cứu sâu hơn; đánh giá sơ bộ về tính ứng dụng và hiệu quả của từng đề tài…

 

Sau khi nghe các báo cáo, thành viên hội đồng có nhiều  nhận xét, đánh giá quan trọng. Chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu của từng báo cáo. Sửa chữa, góp ý về cách trình bày, xác định phạm vi, mục tiêu đề tài phù hợp với nhân sự, thời gian; lựa chọn phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu giúp mang lại tính chính xác cao... 

 

Sau khi lắng nghe các góp ý từ hội đồng đánh giá, các nhóm sẽ chỉnh sửa hoàn thiện đề cương nghiên cứu


Các nhóm đều tiếp thu đầy đủ các ý kiến từ hội đồng đánh giá và sẽ tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hơn các công trình.