UD-CK
Với mục đích đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường, Công an Tỉnh Kon Tum đã kết hợp với UD-CK tổ chức chương trình ngoại khóa “Sinh viên hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” vào ngày 27/09/2019.

 

Chương trình ngoại khóa diễn ra tại Hội trường C với sự chủ trì của các đồng chí đang công tác tại Công an Tỉnh Kon Tum cùng với sự tham gia đầy đủ của tất cả sinh viên các khóa đang theo học tại UD-CK. Các bạn đều rất chú ý lắng nghe và có những trao đổi về những vấn đề được chia sẻ. 

 


Nội dung được đoàn công tác thực hiện tuyên truyền phát động đến đông đảo các bạn sinh viên xoay quanh các vấn đề: Cảnh giác với hoạt động tuyên truyền trái pháp luật trên mạng xã hội; Phòng chống tội phạm trong học đường và trách nhiệm của học sinh, sinh viên; Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong phòng chống ma túy; Tuyên truyền và phổ biến, giáo dục các quy định và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với người học; Biện pháp phòng chống phản động, móc nối lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia chống phá Đảng, Nhà nước, tình hình tội phạm khủng bố và một số vấn đề thực hiện Luật phòng chống khủng bố trong ngành giáo dục; Luật cư trú và quản lý người nước ngoài

 


Với mỗi nội dung tuyên truyền, các đồng chí đều dẫn dắt tình huống vi phạm thực tế và những khung hình phạt thích đáng nhằm giúp sinh viên nhận thức được những hành vi sai phạm cần né tránh. Đồng thời, qua buổi ngoại khóa các bạn cũng ý thức hơn trong việc đăng tải các thông tin cá nhân lên mạng xã hội để bảo vệ bản thân trước những thế lực phản động, lôi kéo cũng như biết cách nhận biết những thông tin xấu, sai sự thật để không chia sẻ, đăng tải. Các bạn cũng nắm bắt được các quy định của luật cư trú, nhất là các bạn ở tỉnh xa hoặc thường có nhu cầu đi du lịch bên ngoài tỉnh…

 


Chương trình phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc còn nhằm phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh, trật tự, cơ quan, trường học; Tăng cường, củng cố mối liên hệ giữa trường học và công an nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị nội bộ, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi gây mất trật tự và các tệ nạn xã hội trong trường học.