UD-CK
Thực hiện kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa 37 liên kết giữa Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum và Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, ngày 21/09 Trường Đại học Bách Khoa đã tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Khóa 37.TĐK.KT).

 

Việc liên kết đào tạo thạc sĩ giữa UD-CK với các trường thành viên của ĐHĐN đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cán bộ, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các tỉnh Tây Nguyên có điều kiện học tập và nâng cao trình độ.
Khóa 37.TĐK.KT gồm 36 học viên được chia thành 03 hội đồng. Trước khi bảo vệ đề cương chi tiết, các học viên có thời gian hơn 03 tháng để chuẩn bị và hoàn thiện luận văn. 

 


Thành viên hội đồng là các PGS, TS đến từ trường ĐH Bách Khoa. Buổi bảo vệ đề cương luận văn giúp hội đồng nắm bắt các đề tài mà học viên thực hiện, đồng thời đưa ra những ý kiến đánh giá, góp ý sâu sát, chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, đi sâu phân tích…. Qua những góp ý này, các học viên sẽ tổng hợp và tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện bài luận văn và sẽ chính thức tiến hành bảo vệ luận văn trong thời gian tới để được xét tốt nghiệp.