UD-CK
Chiều 20/09, Hội nghị cán bộ viên chức cấp khoa đã diễn ra thành công với sự tham gia của 60 giảng viên đến từ 03 khoa: Khoa Kinh tế, Khoa Sư phạm & Dự bị Đại học, Khoa Kỹ thuật – Nông nghiệp.

Ban Giám đốc cũng đã đến tham dự, chủ trì hội nghị và có những ý kiến chỉ đạo sát sao, thiết thực.


Tại hội nghị, đại diện các khoa đã báo cáo tổng kết các hoạt động giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tài liệu tham khảo… trong năm học 2018-2019.Trong đó, nêu lên một số thuận lợi như đội ngũ giảng viên hầu hết đều trẻ và nhiệt huyết, nhiệt tình với công việc, năng lực giảng dạy và nghiên cứu tốt, cơ sở vật chất phục vụ cho công việc được trang bị mới và tiện ích. Tuy nhiên, do số lượng giảng viên là nữ chiếm đa số cũng làm hạn chế việc thực thi công việc, nhất là giai đoạn nghỉ sinh.


Về hoạt động giảng dạy, tất cả các giảng viên đều cập nhật đầy đủ đề cương chi tiết và tập bài giảng và có những điều chỉnh theo định hướng thực hành của nhà trường. Các tình huống trong giảng dạy được bổ sung và áp dụng nhiều hơn đối với với các môn thuần lý thuyết. Năm học 2018-2019 giảng viên cơ hữu của nhà trường đã đảm nhận 10,908 tiết dạy.

 


Về triển khai các hoạt động trên lớp học, giảng viên đã tăng cường nhiều nội dung thực hành, có sự kết hợp giảng dạy của nhiều giảng viên, thay đổi hình thức đánh giá của sinh viên như thi vẫn đáp, nộp dự án, đề án. Mặt khác, giảng viên cũng đã ứng dụng hiệu quả E-learning vào công tác giảng dạy và đánh giá sinh viên.

 


Bên cạnh công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học, viết giáo trình và tài liệu tham khảo cũng được các giảng viên tham gia nhiệt tình. Năm học 2018-2019 giảng viên đã hoàn thành đúng tiến độ 01 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng và hiện đang triển khai 01 đề tài cấp bộ, 02 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng. Có 03 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế, 6 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 23 bài báo đăng trên tạp chí hội thảo trong nước và 04 bài báo đăng tển tạp chí hội thảo quốc tế.

 


Sau khi đánh giá những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã đề ra những định hướng các hoạt động triển khai năm học 2019-2020 với mục tiêu đảm bảo chất lượng giảng dạy theo định hướng thực hành, tăng cường phối hợp quản lý hoạt động đào tạo các ngành do khoa quản lý, tăng cường tiếp cận, tương tác và hỗ trợ người học, cải tiến phương pháp giảng dạy. Nhiều chương trình trọng tâm được đưa ra trog công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên, công tác quản lý giảng viên, công các kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng đề án vị trí việc làm trong từng Khoa…

 

Giảng viên tham gia đóng góp ý kiến


Bên cạnh đó, các Khoa cũng đưa ra một số hoạt động chi tiết cho năm học 2019-2020, trong đó có nhiều hoạt động tiêu biểu dự kiến được thực hiện trong năm học mới: Phối hợp tổ chức kỹ năng mềm cho sinh viên; Triển khai mô hình doanh nghiệp ảo; Triển khai chương trình phỏng vấn viên tiềm năng; Thành lập các Câu lạc bộ thuộc Khoa; Triên khai tổ chức cuộc thi Hùng biện 2019; Lễ hội mùa xuân đón Tết Dương lịch; Tổ chức Summer School mùa 02