UD-CK
Ngày 14/09, Tổ Công nghệ thông tin đã tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning cho giảng viên đang tham gia giảng dạy tại Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum.

 

Mục đích tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đào tạo, dạy học của giảng viên và sinh viên trong toàn trường, hỗ trợ sinh viên học tập mọi lúc mọi nơi trong toàn trường.

 


Tham gia buổi tập huấn gồm toàn bộ giảng viên thuộc các khoa đang tham gia giảng dạy tại UD-CK. Phụ trách giảng dạy là các thành viên thuộc tổ Công nghệ thông tin.

 


Nội dung chương trình tập huấn gồm các thao tác cơ bản trên Elearning, Chỉnh sửa khóa học, Quản lý user; Tạo ngân hàng câu hỏi và tổ chức kiểm tra; Tổ chức quay màn hình, upload youtube, chèn vào bài học; Module Wiki; Module Chat; Module Workshop…

 


Đào tạo trực tuyến Elearning là phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với giảng viên. Phương pháp học này đã được UD-CK triển khai thực hiện nhiều năm nay nhằm giúp việc dạy và học dễ dàng và thuận lợi hơn.

 


Những ưu điểm của phương pháp đào tạo trực tuyến Elearning là giúp sinh viên có thể học tập mọi lúc, mọi nơi; Giúp tiết kiệm chi phí đi lại; Tiết kiệm thời gian so với phương thức giảng dạy truyền thống; linh hoạt trong việc giúp sinh viên đăng ký các môn học, tham khảo, nghiên cứu các nguồn tài liệu được hướng dẫn tham khảo. Ngoài ra, với phương thức đào tạo này cũng giúp giảng viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, kết quả học tập của từng sinh viên, từ đó có những giải phảo hỗ trợ kịp thời.