UD-CK
Nhằm tạo diễn đàn cho Lãnh đạo và CBVC Nhà trường cùng nhau thảo luận những tồn tại, hạn chế trong mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp nhằm tìm ra giải pháp để khai thác hiệu quả các quan hệ hợp tác trong tương lai, chiều 21/6 Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức hội nghị: "Tìm kiếm giải pháp thúc đẩy quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo theo định hướng ứng dụng"

Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc, cùng toàn thể lãnh đạo các Khoa, Phòng, Tổ cũng tất cả các CBVC, Giảng viên của Nhà trường.


Tại Hội nghị, đại diện Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo đã có báo cáo về tổ chức các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp hiện nay. Trong đó, có một số doanh nghiệp đang ký kết hợp tác với Nhà trường như Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu; 2. Khách sạn KonKlor Kon Tum; 3. Công ty TNHH Việt Tân; 4. Công ty TNHH Thiên Lộc Tourist Gia Lai; 5. Công ty TNHH Thiên Lộc Tourist Gia Lai - Chi Nhánh Kon Tum; 6. Công ty TNHH Trường Khang Kon Tum; 7. Công ty CP Tây An - Nghệ An….

 

ThS Đỗ Thị Thanh Phượng đại diện Phòng Công tác Học sinh sinh viên báo cáo


Ngoài ra, Nhà trường cũng đã làm việc và đạt thỏa thuận hợp tác tiếp nhận sinh viên đến tham gia thực tập, thực tế tại các đơn vị. Trong đó, phía doanh nghiệp sẽ bố trị vị trí thực tập phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho thực tập sinh như nhân viên của công ty; Đánh giá kết quả của thực tập sinh theo yêu cầu của Nhà trường; Hỗ trợ ăn, ở…

 

ThS Nguyễn Việt Tuấn đại diện Phòng Đào tạo báo cáo


Trong những năm qua nhiều doanh nghiệp cũng đã có nhiều chương trình tài trợ cho Nhà trường dưới nhiều hình thức như trao học bổng, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ các hoạt động, chương trình của nhà trường (Văn hóa đọc, Thắp sáng tài năng kinh doanh, Rung chuông vàng, Hội thảo khoa học… với giá trị hàng tỷ đồng.

 


Các giải pháp được nêu ra nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Nhà trường với các đơn vị bên ngoài như: Đổi mới quản lý đào tạo của Nhà Trường; Xây dựng hệ thống hỗ trợ việc làm trong Nhà trường; Phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng;
ThS Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc cũng có những chia sẻ rất nhiều ý kiến về đẩy mạnh quan hệ hợp tác với doanh nghiệp như trong việc tìm kiếm, tương tác, quan hệ với các doanh nghiệp nên chú trọng doanh nghiệp lớn trong một lĩnh vực, tránh dự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực; Khai thác mối quan hệ từ các cự sinh viên; Nhà trường cần đa dạng các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp như quảng bá thương hiệu, hỗ trợ sinh viên theo thời vụ, chuyển giao các nghiên cứu; Đối với những doanh nghiệp đã ký kết hợp tác cần có những phối hợp cụ thể theo từng giai đoạn. 


Bên cạnh đó, ThS Nguyễn Tố Như cũng góp ý các giảng viên có thể tìm đọc các tin tuyển dụng hoặc trực tiếp ứng tuyển vào những vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn dưới hình thức làm việc freelance để nắm bắt sự vận hành của doanh nghiệp hiện nay cũng như nắm rõ tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp để có những hướng xây dựng bài giảng mới, phù hợp với nhu cầu.

 

ThS Nguyễn Tố Như, Phó Giám đốc Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum chia sẻ


Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum cũng có những chia sẻ thiết thực như Tổ quan hệ doanh nghiệp nên có những báo cáo định kỳ về các chương trình hợp tác, các hỗ trợ từ doanh nghiệp và đưa lên website của Nhà trường để nhiều người có thể theo dõi và nắm bắt. Trong xây dựng các chương trình thực tập nên khuyến khích sinh viên đến thực tập, kiến tập ở nhiều địa phương khác nhau để giới thiệu được hình ảnh của nhà trường đến đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà trường sẽ xây dựng mạng lưới quan hệ doanh nghiệp với sự tham gia của các Phòng, Khoa, Giảng viên cùng tạo nên mối quan hệ hai chiều với doanh nghiệp…


Giám đốc Phân hiệu cũng nhấn mạnh để hoạt động quan hệ doanh nghiệp được diễn ra mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thì đòi hỏi các cá nhân phụ trách phải liên tục tìm kiếm, cập nhật và khai thác các thông tin của doanh nghiệp, cần có những buổi gặp gỡ, chia sẻ, hỗ trợ sau đó sẽ tiến hành các thỏa thuận ký kết hợp tác lâu dài.  Vai trò của giảng viên trong mở rộng mối quan hệ với doanh nghiệp rất quan trọng, đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp, chủ động tìm kiếm doanh nghiệp để tham mưu cho nhà trường, phối hợp với các phòng ban để tổ chức các ngày hội việc làm khi có nhu cầu và đủ điều kiện, phát triển văn hóa quan hệ doanh nghiệp trong nhà trường, thiết lập trang web, diễn đàn giới thiệu doanh nghiệp, tổ chức các đoàn đến trực tiếp các doanh nghiệp để tìm kiếm các giải pháo hợp tác phù hợp…


Thông qua những báo cáo và chia sẻ của lãnh đạo Nhà trường, có thể nhấn mạnh doanh nghiệp chính là đối tác quan trọng với Nhà trường, thúc đẩy sự phát triển cũng như củng cố sự ảnh hưởng, tác động của Nhà trường đến sự phát triển KT-XH của địa phương. Do đó, mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp luôn là mối quan hệ hai chiều, với nhiều hợp tác quan trọng giúp cả hai bên cùng khẳng định vị thế, vài trò của mình.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị: