UD-CK
Trong 2 ngày 22 và 23/05, tại Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN đã tổ chức Hội đồng đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ, khóa 35 cho 32 học viên lớp K35.QLK.KT, Ngành Quản lý kinh tế.


Lớp K35.QLK.KT, Ngành Quản lý kinh tế là lớp thạc sĩ được tổ chức thi và học tập tại Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum, chủ trì ngành học và trực tiếp giảng dạy là các PGS, TS đến từ Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN.

 


Để chuẩn bị tốt cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế sắp tới, Khoa kinh tế, ĐH Kinh tế đã quyết định tổ chức hội đồng đánh giá đề cương chi tiết nhằm đưa ra những đóng góp, nhận xét về nội dung, hình thức trình bày cũng như gợi ý một số vấn đề liên quan đến đề tài của từng học viên để họ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, hoàn thiện luận văn.

 


Tham dự Hội đồng đánh giá có các PGS, TS đến từ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, gồm có PGS. TS Võ Xuân Tiến, Chủ tịch; TS Ninh Thị Thu Thủy, Thư ký; PGS. TS Đỗ Ngọc Mỹ, Ủy viên; PGS.TS. Bùi Quang Bình, Ủy viên; TS.Lê Bảo, Ủy viên.

 


Sau khi thảo luận về các đề tài mà học viên đã báo cáo, các thành viên Hội đồng đánh giá đã nhất trí để các học viên triển khai đề tài và chính thức bảo vệ luận văn trong thời gian tới.