UD-CK
Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo hình thức xét tuyển hồ sơ.

 

I.   NGÀNH ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG

 

STT

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Trình độ

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

xét tuyển

Phương thức tuyển sinh

1. Đào tạo trình độ Đại học

1.1

Quản lý nhà nước

7310205

ĐH

20

 

  1. Toán + Lý + Hóa
  2. Toán + Lý + Anh
  3. Toán + Hóa + Sinh
  4. Văn + Sử + Địa
  • Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT QG: Điểm trung bình của 3 môn dùng để xét tuyển >= 5.0.
  • Xét học bạ THPT: Xét điểm Trung bình (cả năm) của lớp 12 các môn học tương ứng với tổ hợp xét tuyển. Điểm trung bình của 3 môn dùng để xét tuyển >=

5.0.

1.2

Quản trị kinh doanh

7340101

ĐH

48

1.3

Kế toán

7340301

ĐH

96

1.4

Luật kinh tế

7380107

ĐH

30

1.5

Công nghệ thông tin

7480201

ĐH

48

 

1.6

Kỹ thuật điện, điện tử

 

7520201

 

ĐH

 

10

* Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2. Liên thông (từ Trung cấp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học)

2.1

 

Kế toán

7340301

TC-ĐH

12

 

 

 

 

 

- Xét tuyển điểm trung bình học tập của trình độ Trung cấp hoặc Cao đẳng. - Điểm xét tuyển: điểm Trung bình chung học tập

ở trình độ TC/CĐ >= 5

2.2

CĐ-ĐH

24

2.3

Quản trị kinh doanh

7340101

CĐ-ĐH

24

2.4

Công nghệ thông tin

7480201

CĐ-ĐH

12

2.5

Giáo dục Mầm Non

7140201

TC-ĐH

CĐ-ĐH

24

2.6

Giáo dục Tiểu học

7140202

24

2.7

Kỹ thuật công trình XD

7580201

CĐ-ĐH

24

2.8

Quản lý nhà nước

7310205

CĐ-ĐH

24

2.9

Luật

7380101

CĐ-ĐH

24

* Đối tượng: Tốt nghiệp trình độ Trung cấp (từ TC lên ĐH) và Cao đẳng (từ CĐ lên ĐH).

- Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Đào tạo Đại học bằng 2

3.1

Quản trị kinh doanh

7340101

ĐH

48

  • Xét tuyển điểm trung bình học tập của của bằng Đại học thứ nhất:
  • Điểm xét tuyển: điểm Trung bình tất cả các môn học >= 5.0

3.2

Tài chính–Ngân hàng

7340201

ĐH

20

3.3

Kế toán

7340301

ĐH

96

* Đối tượng: Tốt nghiệp Đại học

 

II.  VÙNG TUYỂN VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
1.    Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
2.    Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.


III.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1.    Phiếu đăng ký xét tuyển 
2.    Bản sao hợp lệ kết quả thi THPT Quốc gia, kết quả học tập THPT, bằng Tốt nghiệp THPT, bổ túc văn hóa.
3.    Bản sao hợp lệ kết quả học tập, bằng tốt nghiệp Đại học bằng thứ nhất.
4.    Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên.
5.    02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo.
6.    Phí đăng ký xét tuyển.

 

IV.  THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ
-    Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, địa chỉ: số 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
-    Nhận hồ sơ đến 17h ngày 15/06/2019

 

V.  THỜI GIAN XÉT TUYỂN
Thời gian xét tuyển dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, điện thoại 02602211348 – 02606 509 559, Email: tuyensinhudck@kontum.udn.vn./.

Xem thêm: