UD-CK
Ngày 24/7/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ký Quyết định số 2689/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức vụ Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhiệm kỳ 2018-2023. Sáng ngày 03/8/2018, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023 (Xem chi tiết về Lễ công bố Quyết định tại đây). Trong buổi lễ long trọng này, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐHĐN đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó đã chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển ĐHĐN trong giai đoạn mới.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Tân Giám đốc ĐHĐN

 

Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển (1994-2018) với truyền thống hơn 40 năm của các trường thành viên, ĐHĐN đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt về phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ với thế giới với những tác động mạnh mẽ, nhanh chóng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng toàn cầu hóa, ĐHĐN đứng trước những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn cần phải vượt qua.

Để xây dựng ĐHĐN trở thành một trong ba trung tâm đại học lớn của cả nước, tiếp tục là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong giai đoạn sắp đến, ĐHĐN cần thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035” mà trọng tâm là thực hiện thành công việc xây dựng “Khu đô thị đại học” tại Hòa Quý- Điện Ngọc. Đây là nhiêm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của ĐHĐN. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao này, phải biết tận dụng những cơ hội, thuận lợi đồng thời phải nỗ lực quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược để tập trung toàn bộ nguồn lực thực hiện, xứng đáng với niềm tin và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển bền vững của ĐHĐN.

 

Ban Giám đốc ĐHĐN làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phối hợp xúc tiến triển khai “Khu đô thị đại học” theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Hai là, xây dựng hoàn thiện quy hoạch, thực hiện sắp xếp và tái cơ cấu lại mạng lưới các trường thành viên, đơn vị trực thuộc theo mô hình quản trị đại học tiên tiến đáp ứng chuẩn mực khu vực và thế giới, đảm bảo phát triển bền vững và lâu dài; Đổi mới quản lý để nâng cao hiệu quả tất cả các mặt hoạt động trong toàn ĐHĐN; Xây dựng cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa ĐHĐN và các trường thành viên; Tạo điều kiện cho các trường thành viên thực hiện tự chủ theo quy định và lộ trình để tạo động lực phát triển, đồng thời phát huy thế mạnh và tận dụng cơ chế của đại học vùng để tập trung các nguồn lực thực hiện những mục tiêu lớn, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững lâu dài của ĐHĐN, đảm bảo được mối quan hệ hài hòa trong cơ chế “mái nhà chung”. Xúc tiến thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn trực thuộc ĐHĐN theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; sắp xếp các Ban, các Viện, Trung tâm… theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả theo tinh thần các Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương.

Ba là, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và khu vực. Đây là vấn đề có tính sống còn đối với ĐHĐN và các trường thành viên. Vì vậy, ĐHĐN cần tận dụng lợi thế “cơ chế tương tự như các ĐHQG” mà Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT cho phép để định hướng và khuyến khích các trường mở các ngành mới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; thực hiện chiến lược ổn định quy mô để nâng cao chất lượng đào tạo. Phát triển các chương trình, tiên tiến, chương trình chất lượng cao với học phí tương xứng để khắc phục khung học phí thấp hiện nay, xem đây là giải pháp then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc gia và quốc tế.

Bốn là, tăng cường NCKH, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thực hiện chuyển giao công nghệ. ĐHĐN sẽ xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, giảng viên tham gia NCKH và chuyển giao công nghệ; khuyến khích tăng cường công bố quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu triển khai ứng dụng. Một trường đại học chỉ thực sự có uy tín và được đánh giá cao khi có nhiều công trình góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo yêu cầu của Chính phủ và các địa phương. Muốn vậy, cần tiếp tục phát triển các nhóm giảng dạy-nghiên cứu (TRT) để đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cấp Nhà nước, các Bộ ngành và cấp tỉnh, thành… tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ tham gia các đề tài từ “Quỹ phát triển sự nghiệp khoa học công nghệ” của ĐHĐN, phát huy vai trò “cầu nối” giữa các địa phương và các nhà khoa học của ĐHĐN để có nhiều hơn nữa các đề tài đáp ứng yêu cầu xã hội.

Năm là, phát huy dân chủ, công khai minh bạch, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trên cơ sở phát huy tối đa vai trò lãnh đạo của Đảng, Hội đồng ĐHĐN, các hội đồng tư vấn và các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu giáo chức… Thu hút, đãi ngộ, phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Đào tạo, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuyên viên theo sở trường và chuyên môn phù hợp với mô hình quản trị mới; Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và trọng dụng nhân tài; hình thành “văn hóa chất lượng” theo chuẩn quốc tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức để mỗi thành viên thoải mái, có điều kiện cống hiến và được hưởng thành quả trên cơ sở đóng góp của mình.

“Kế thừa kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trên chặng đường đổi mới, xây dựng khối đoàn kết vững chắc, phát huy sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động” là phương châm hành động được Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh.

Với niềm tin tưởng và phấn khởi trước thời cơ và vận hội mới, bằng sự năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên ĐHĐN; được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương và các địa phương, trực tiếp là Bộ GD&ĐT và Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, phát huy truyền thống vẻ vang, nhất định ĐHĐN chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đã đề ra, xứng đáng với vị thế và sứ mệnh cao cả mà Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng, mong đợi trong giai đoạn phát triển mới.

(*) Bài viết dựa trên phát biểu về chương trình hành động của Giám đốc ĐHĐN trong nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN

 

Tin liên quan:

Báo Giáo dục Việt Nam: Cùng xem Chương trình hành động của tân Giám đốc Đại học Đà Nẵng