UD-CK
Sáng ngày 17/3, gần 100 giảng viên của UD-CK đã tham gia buổi tập huấn “Xây dựng đề cương chi tiết học phần, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra và tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo”.

PGS.TS Nguyễn Quang Giao, Phó Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng là người trực tiếp tập huấn cho các giảng viên.

 

PGS.TS Nguyễn Quang Giao, Phó Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng tập huấn cho giảng viên


Hằng năm, UD-CK thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn dành cho giảng viên tại nhà trường nhằm nâng cao tính sáng tạo trong bài giảng, nâng cao chất lượng giảng dạy, không ngừng đổi mới phương pháp nhằm giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách sinh động, trực quan và thiết thực hơn.


Đối với nội dung tập huấn đầu năm 2018 này, mục đích nhằm hướng dẫn các giảng viên cách xây dựng đề cương chi tiết học phần để phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên các ngành đào tạo. Cách xây dựng đề cương chi tiết nhằm đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành, phù hợp với nhà trường. Đổi mới và áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp năng lực của sinh viên.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn


Cũng trong buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Quang Giao đã dành thời gian đánh giá và góp ý cho các đề cương chi tiết mà các giảng viên đã thực hiện.  Sau khi kết thúc chương trình tập huấn, các giảng viên của UD-CK đã được trau dồi và bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức về đề cương chi tiết học phần cũng như cách vận dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng được chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

 

 

PGS.TS Nguyễn Quang Giao đánh giá và góp ý cho các đề cương chi tiết mà các giảng viên đã thực hiện