UD-CK
Đơn vị tuyển dụng: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM
15/11/2019 09:53 am

Công ty Điện lực Kon Tum tuyển dụng nhiều vị trí như sau:

1. Kỹ sư điện: 05 lao động (Nam)

2. Kỹ sư Công nghệ thông tin: 01 lao động (Nam)

3. Công nhân điện (Trình độ Cao đẳng/Trung cấp): 07 lao động (Nam)

Thông tin chi tiết: Xem tại đây