UD-CK
Đơn vị tuyển dụng: TRUNG TÂM ƯƠM TẠO VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
23/04/2019 14:05 pm

Thông báo tuyển dụng viên chức, cán bộ kỹ thuật làm việc tại Trung Tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh.

Ưu tiên tuyển chọn các sinh viên được đào tạo tại các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên ra trường được nghiên cứu và làm việc theo ngành nghề đã được đào tạo.

Bạn nào tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học nghiên cứu xách ba lô đi liên nè.

Mọi chế độ công tác, lương, thưởng theo quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Chi tiết vui lòng liên hệ: Anh Võ Nguyên Sinh, Phòng HC-TH, Trung Tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh. SĐT: 0972 792 378, email: info@isc.gov.vn