UD-CK

TRA CỨU THÔNG TIN

08/08/2018 08:01 AM

 

DANH SÁCH CBGV PHÂN HIỆU TẠI KON TUM

Cập nhật đến ngày 25 tháng 09 năm 2017

STT

Họ và tên

Chức vụ hoặc công việc được giao

Trình độ chuyên môn

TS

ThS

ĐH

TC

Khác

Chuyên ngành đào tạo

Ban Giám đốc

1

Đặng Văn Mỹ

Giám đốc

     1

 

 

 

 

 

 Quản trị KD thương mại

2

Nguyễn Tố Như

Phó Giám đốc

 

1

 

 

 

 

 Kinh tế

Phòng Hành chính - tổng hợp

3

Nguyễn Ngọc Hùng

Trưởng phòng

 

1

 

 

 

 

 Xây dựng DDCN

4

Võ Thị Thanh Thảo

Phó trưởng phòng

 

1

 

 

 

 

 Tiếng Trung

5

Nguyễn Công Dũng

Bảo vệ

 

 

 

 

1

 

 Lâm sinh lâm nghiệp

6

Lê Tấn Tài

Lái xe

 

 

1

 

 

 

 CNTT

8

Mai Thị Dung

Chuyên viên

 

 

 

1

 

 

 Quản trị văn phòng

9

Quách Xuân Quỳnh

Kỹ sư thực hành

 

 

1

 

 

 

 Công nghệ Sinh học

10

Lê Xuân Hậu

Kỹ sư thực hành

 

 

1

 

 

 

 Kỹ thuật điện

11

Nguyễn Thị Lành

Tạp vụ

 

 

 

 

 

1

 

 Tổ Truyền thông

12

Lê Thị Bảo Yến

Tổ trưởng

 

1

 

 

 

 

 Khoa học máy tính

Tổ Công nghệ - Thông tin

13

Đồng Ngọc Nguyên Thịnh

Tổ trưởng

 

1

 

 

 

 

 Công nghệ thông tin

14

Đặng Minh Quang

Kỹ sư thực hành

 

 

1

 

 

 

 Công nghệ thông tin

15

Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

 Công nghệ thông tin

Phòng Đào tạo

16

Nguyễn Việt Tuấn

Phó trưởng phòng

 

1

 

 

 

 

 Quản trị KD 

17

Đinh Thị Thanh

Chuyên viên

 

1

 

 

 

 

 Hoá học

18

Bùi Thị Bé

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

 Kế toán

20

Đỗ Thị Thu Thùy

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

 Tài chính doanh nghiệp

21

Trịnh Hồng Vi

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Xây dựng dân dụng và công nghiệp

22

Hàn Như Thiện

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Kế toán

23

Trương Văn Năm

Kỹ sư thực hành

 

 

1

 

 

 

 Công nghệ Sinh học

Phòng Kế Hoạch - Tài chính

24

Bùi Thị Khánh Ly

Phó trưởng phòng

 

 

1

 

 

 

 Kế toán

25

Huỳnh Thị Ánh Bình

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

 Kế toán

26

Lê Thị Thu Mai

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

 Kế toán

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

28

Nguyễn Đình Viễn

Phó trưởng phòng

 

1

 

 

 

 

Lý thuyết tối ưu

29

Đỗ Thị Thanh Phượng

Tổ trưởng

 

1

 

 

 

 

 Vật lý

Tổ Kí túc xá

30

Nguyễn Hoàng Long

Tổ trưởng

 

 

1

 

 

 

 Điện thử viễn thông

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

31

Nguyễn Minh Thông

Phó trưởng phòng

1

 

 

 

 

 

 Hóa vô cơ

Tổ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

32

Nguyễn Thành Ba

Tổ trưởng

 

 

1

 

 

 

 CNTT

33

Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

 Sư phạm tin

Tổ Thư viện

34

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

 Tài chính Ngân Hàng

35

Lê Thị Hồng Nghĩa

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

QTKD

Đoàn trường

36

Nguyễn Văn Linh

Bí thư

 

1

 

 

 

 

 Xây dựng dân dụng và CN

Khoa Kinh tế

37

Trần Thị Thu Trâm

Tổ trưởng

 

1

 

 

 

 

 QTKD

38

Phan Thị Thanh Trúc

Tổ trưởng

 

1

 

 

 

 

 Chính sách công

39

Nguyễn Thị Tâm Hiền

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Ngân hàng

40

Nguyễn Thị Ngọc Lợi

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Kinh tế Nông nghiệp

42

Nguyễn Thị Minh Chi

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Kinh tế Nông nghiệp

43

Đào Thị Ly Sa

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Kinh tế Nông nghiệp

44

Phạm Thị Ngọc Ly

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Kế toán

45

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 QTKD

46

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Tài chính

47

Vũ Thị Thương

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Kinh tế Phát triển

48

Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Kế toán

49

Phan Thị Thanh Quyên

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Kế toán - Kiểm toán 

50

Đặng Thị Ly

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Kế toán

52

Alăng Thớ

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Quản trị KD 

53

Hoàng Văn Hải

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Quản trị KD 

54

Phạm Thị Mai Quyên

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Quản trị KD 

55

Nguyễn Phi Điệp

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Tài chính - Doanh nghiệp

56

Nguyễn Ngọc Thảo Vy

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Quản trị KD

57

Nguyễn Lê Bảo Ngọc

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Kinh doanh thương mại

58

Phan Thị Nhung

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Qlý và điều hành du lịch khách sạn

59

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 KT Nông nghiệp

60

Nguyễn Bá Trung

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Chính sách công

61

Đặng Trần Minh Hiếu

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Văn hóa học

62

Đỗ Hoàng Hải

 

 

1

 

 

 

 

 Quản trị học

Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học

63

Nguyễn Thị Trúc Phương

Phó Trưởng Khoa

 

1

 

 

 

 

 Luật

64

Trần Văn Nam

Giảng viên

1

 

 

 

 

 

 Toán giải tích

65

Trương Thị Kiều Vân

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Tiếng Anh

66

Châu Thị Ngọc Tuyết

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Luật

67

Trương Thị Hồng Nhung

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Luật

68

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Triết học

69

Nguyễn Xuân Nguyên

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 TDTT

70

Trần Thị Kim Dung

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Tiếng Anh

71

Đỗ Anh Tuấn

Tổ trưởng

 

1

 

 

 

 

 Tiếng Anh

72

Hồ Ngọc Huy

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Sư phạm Toán

73

Trần Thị Thanh Sang

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Tiếng Anh

74

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Luật

75

Mai Thị Thúy Diễm

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Ngôn ngữ Anh

76

Nguyễn Đức Tuấn

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Thể dục thể thao

77

Nguyễn Thị Ngân

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Triết học

Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp

78

Phạm Kiên

Phó Trưởng Khoa

 

1

 

 

 

 

 Xây dựng cầu đường

79

Bùi Thị Thu Vĩ

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 KTế XD và QLDA

80

Thái Thị Bích Vân

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 Thú y

81

Phan Thị Tuyết Trinh

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Công nghệ Sinh học

82

Trương Thị Tú Trinh

Kỹ sư thực hành

 

1

 

 

 

 

Gen và CNSH

83

Lê Thị Thu Trang

Tổ trưởng

 

1

 

 

 

 

 CN Thực phẩm và đồ uống

84

Bùi Thị Ngọc Hân

Giảng viên

 

 

1

 

 

 

 Công nghệ Sinh học 

85

Phạm Thị Thùy Trang

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 CN Thực phẩm và đồ uống

87

Trần Quốc Hùng

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

Ngành Khoa học cây trồng

88

Nguyễn Trường Thi

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 

89

Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

 

90

Huỳnh Thị Yến Thảo

Giảng viên

 

1

 

 

 

 

QL Dự án ứng dụng

Hợp đồng công nhật

91

Nguyễn Thị Thanh Loan

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

 Kiến trúc công trình

93

Trần Xuân Thụy

Bảo vệ

 

 

 

 

 

1

 

94

Bùi Thị Hạnh

NV Y Tế

 

 

 

 

1

 

 Hộ sinh

95

Lê Thị Thủy

Nhân viên vệ sinh

 

 

 

 

 

1

 

96

Nguyễn Văn Phước

Chuyên viên

 

 

 

1

 

 

CNTT

97

Võ Chế Thảo Nguyên

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

Kinh doanh quốc tế

98

Phạm Chí Đại Lượng

Nhân viên

 

 

 

 

1

 

Điện công nghiệp và dân dụng

99

Đặng Trung Việt

Bảo vệ

 

 

 

 

 

1

 

100

Phan Thị Như Luyến

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

Kinh tế XD và Quản lý dự án

101

Trương Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

Quản trị kinh doanh

102

Từ Thị Vân

Chuyên viên

 

 

1

 

 

 

Kỹ sư CNTT

103

Lê Thị Tuyết Hạnh

Chuyên viên

 

 

 

1

 

 

Kế Toán