UD-CK
Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Quốc Khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2019)

Thời gian: 02/12/2019

- Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Đối tượng: LHS Lào, CBVC Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum