UD-CK
Các UD-CKer đã sẵn sàng chưa? Chỉ vài ngày nữa thôi LỄ KHAI GIẢNG năm học 2019 -2020 sẽ diễn ra, một năm học mới chính thức bắt đầu.

Thời gian: 12/9/2019

- Địa điểm: Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên và khách mời

Cơ sở Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020:

- Thời gian: 08h00, thứ Năm, ngày 12 tháng 09 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường C, Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum.

 

Trân trọng./.