UD-CK

Thời gian: 13/1/2018

- Địa điểm: Hội trường nhà Đa năng Phân hiệu

- Đối tượng: Đại diện các Trường ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa; Ban Giám đốc Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum; Phòng Đào tạo; Đại diện các Phòng, Khoa, Tổ; Học viên SĐH K36

1. Thời gian: 09h00 ngày 13/01/2018

2. Địa điểm: Hội trường C – Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum kính mời anh/chị đến làm thủ tục nhập học và dự Lễ khai giảng sau đại học khóa 36 theo đúng kế hoạch nêu trên.