UD-CK

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ TRỰC TUYẾN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Lưu ý: Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo các trường bên dưới.
1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh: Dân tộc:
4. Số CMND:
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Nơi học THPT (ghi tên trường và tên tỉnh nơi trường đóng):
Năm lớp 10:
Năm lớp 11:
Năm lớp 12:
7. Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh:
(KV1, KV2-NT, KV2, KV3)
8. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh:
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)
9. Năm tốt nghiệp THPT:
10. Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển:
Điện thoại: Email:
Nhập đúng SĐT và đủ 10 số
B. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
11. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển:
Thứ tự
nguyện vọng
Tên cơ sở đào tạo Tên ngành/Chuyên ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1
2
3
4
5
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Đơn đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật.