UD-CK

TRẮC NGHIỆM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP HOLLAND

TRẮC NGHIỆM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP HOLLAND

 

John L.Holland (1919 – 2008) là tiến sỹ tâm lý học người Mỹ. Mô hình lý thuyết nghề nghiệp của ông đã được sử dụng trong thực tiễn hướng nghiệp tại nhiều nước trên thế giới và được đánh giá rất cao về tính chính xác trong việc khám phá, lựa chọn ngành, nghề phù hợp tính cách, sở thích của bản thân.

 

Theo tiến sĩ tâm lý John Holland, có 6 nhóm sở thích nghề nghiệp tương ứng với các loại ngành nghề khác nhau trong xã hội nhưng có quan hệ với nhau. Đó là: (1) Realistic – tạm dịch là nhóm Kỹ thuật, (2) Investigate - nhóm Nghiên cứu, (3) Artistic - nhóm Nghệ thuật, (4) Social - nhóm Xã hội, (5) Enterprising - nhóm Quản lí, (6) Convetional - nhóm nghiệp vụ.

 

Bộ trắc nghiệm này giúp các bạn tự phát hiện các kiểu người trội nhất đang tiềm ẩn trong con người mình để tự định hướng con đường nghề nghiệp mà bạn muốn theo đuổi trong tương lai.

 

Hướng dẫn làm trắc nghiệm

- Bước 1: Điền đầy đủ các thông tin cá nhân để nhận tư vấn sau khi làm bài trắc nghiệm

- Bước 2: Đọc và tích chọn từng ý bạn cho là đúng với bản thân trong mỗi bảng

- Bước 3: Kiểm tra lại lần nữa các ý bạn đã lựa chọn

Lưu ý: Ở bước 3 này, nếu số tích cao nhất của 2 bảng trở lên bằng nhau, bạn cân nhắc chọn lại để chắc chắn rằng chỉ có 1 bảng có số tích nhiều nhất.

- Bước 4: Bấm nút XEM KẾT QUẢ

- Bước 5: Xem kết quả trắc nghiệm nghề nghiệp phù hợp với bản thân